Historyczny czerwiec 56′

Poznański czerwiec 1956. To zwyczajowe określenie pierwszego w PRLu strajku generalnego niezaprzeczalnie przeszło do historii polski jako bunt przeciwko narzuconemu systemowi.

Demonstracje i zamieszki rozpoczęły się w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku, pacyfikacja uczestników przeciągnęła się do następnego dnia. W efekcie tychże wydarzeń zginęło około 70 osób, wielu zostało rannych, około 700 demonstrantów aresztowano. Nie ulega jednak wątpliwości, że wydarzenia które wstrząsnęły wtedy miastem, przyczyniły się do rozbudzenia w społeczeństwie uczuć patriotycznych i rzec by można, niepodległościowych.

Z myślą o ponownym rozbudzeniu społecznej świadomości powstała niniejsza strona. Ma przybliżyć historię Czerwca 56′ – zarówno przyczyny jak i skutki ówczesnych wydarzeń. Nie sposób przecież nie uwzględnić w obiektywnej ocenie dni poprzedzających 28 czerwca, jak również tego, co działo się po zakończeniu Powstania. Nie przejdą tutaj bez echa również uczestnicy poznańskich demonstracji, zarówno ci, których nazwiska prawdopodobnie są wielu znane, jak i tych, o których słuch zaginął. Z podobnego przecież powodu powstało poznańskie Muzeum Powstania Czerwcowego 1956, aby nie pozwolić młodym pokoleniom zapomnieć o trudnych i często bolesnych czasach, kiedy Polska była zależna od władz komunistycznych.

Jednakże historia Polski walczącej o dziejową sprawiedliwość i szacunek dla narodu, to nie tylko wydarzenia poznańskie. Fakt, miasto to posiada piękną historię, o czym świadczą chociażby tutejsze zabytki, jednakże równie istotnymi jak zamieszki z Czerwca 56′ są także inne demonstracje. Zdarzeniami o podobnej randze historycznej i patriotycznej są przecież wydarzenia marcowe z 1968 roku i październikowe, zwiastujące przełom polityczny w Polsce, czyli zwyczajową “odwilż”.

Witryna ta powstała więc po to, by przyczynić się do poszerzenia wiedzy z zakresu stosunkowo najnowszej i kto wie, być może najważniejszej historii Polski. Za jej pośrednictwem pragniemy przekazać obiektywne fakty pod weryfikację Czytelników, aby samodzielnie mogli wysnuć wnioski co do słuszności racji obu stron i docenić narodowowyzwoleńczą walkę o współczesną, wolną i nieustannie rozwijającą się Polskę.