O akcji

Akcja mająca na celu pomoc osobom uzależnionym od nikotyny i palenia papierosów zwalczenia tego nałogu. Wraz z miastem Poznań motywujemy naszych mieszczan, aby wspólnymi siłami rzucili palenie papierosów do czerwca!